Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Tvorba cen v IS Helios Orange

  • Nákupní cena roste anebo klesá - musím vyhodnotit efektivitu prodejních cen a reagovat na měnící se podmínky na trhu.
  • Prodej zboží klesá anebo naopak roste, budu reagovat snížením (zvýšením) prodejních cen anebo úpravou slev.
  • Nejdříve data musím vyhodnotit – vyhodnocením se zabýváme v jiných prezentacích, a poté hromadně přecenit.
  • Požadavek – mít stabilní marže, prodejní cena musí reagovat na vybraný typ nákupní ceny.