Helios Orange - Praktické ukázky


     Vstřícný přístup k zákazníkovi

                       a software, který nezklame!
 

Nabídka, objednávka a prodej v IS Helios Orange

  • Oslovíme potencionálního zákazníka s nabídkou na konkrétní výrobky za nabídkové ceny.
  • Na zboží v nabídce můžeme přijímat objednávky, eventuálně vystavit prodejní doklady - záznamy se sumarizují ve sloupcích.
  • Vyhodnocované sloupce – počet nabídek, úspěšnost nabídek, stav úspěšnosti, suma prodejů na zboží z nabídky.
  • Přímo z aktivit lze zobrazit prodejní doklady.